AVG en bewaren van documenten

AVG en bewaren van documenten

De AVG-coaches van ExpertPlus hebben een handig document opgesteld over de bewaartermijnen van documenten. Uw bedrijf weet dat 25 mei de AVG in werking is getreden. Uw bedrijf weet ook dat de AVG de bescherming van persoonsgegevens regelt. De AVG zegt echter weinig...
Is uw bedrijf klaar voor AVG?

Is uw bedrijf klaar voor AVG?

Afgelopen maanden heeft ExpertPlus workshops verzorgd over AVG. Tijdens de workshops bleek dat veel bedrijven nog niet alle voor AVG noodzakelijke maatregelen hebben ingevoerd. De AVG dwingt alle bedrijven en organisaties om passende maatregelen te nemen om...
Privacy, AVG  en uw bedrijf

Privacy, AVG en uw bedrijf

“Hoe gaat mijn bedrijf om met persoonsgegevens en documenten?” “Hoe bewaart mijn bedrijf gegevens?” “Hoe is ons privacybeleid?” Iedere organisatie in Nederland moet vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de strengere eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)....
Privacy gaat iedereen wat aan

Privacy gaat iedereen wat aan

Grote voorlichtingscampagne voor AVG De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gestart met de campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ om AVG bekender te maken. AVG is de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei van toepassing is. Deze wet geldt voor iedere...