Is uw bedrijf klaar voor AVG?

Zijn al uw persoonsgegevens beschermd?

Strengere privacyregels

 

Veel organisaties worstelen nog steeds met de invoering van AVG en privacy.
Wat betekent de nieuwe Europese privacywetgeving voor uw organisatie? En voldoet u aan de aangescherpte verantwoordelijkheden? Privacyvoorschriften zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze Europese wetgeving heeft gevolgen voor alle processen, ict en medewerkers van uw organisatie.

AVG ook voor mkb

De AVG geldt voor grote en kleine bedrijven, overheidsorganisaties, stichtingen en verenigingen.

 

Bekijk ons document over bewaartermijnen

 

 Meer informatie?

Advies en uitvoering

De AVG-coach van ExpertPlus vertaalt de juridische eisen van de AVG concreet voor uw bedrijf. Samen met u onderzoeken we de verbeterpunten en ondersteunen u bij het invoeren.

Het Tien Stappen Plan 

Volg deze tien stappen van de AP en voorkom een hoge boete. De adviseurs van ExpertPlus kunnen u bij de invoering ondersteunen.