De nieuwe privacy wet (AVG) is minder eng en dramatisch dan veel bedrijven en instellingen denken. De wet AVG verbiedt niet om persoonsgegevens te verzamelen. Hoe kan een bedrijf dan persoonsgegevens wel verzamelen en personen beschermen? Bewustwording van de data die een bedrijf verzamelt, waarom verzamelt en er mee doet, is de belangrijkste eerste stap. De volgende stap is om de persoonsgegevens goed te beschermen. De hoofdvraag is waarom je het doet, wat het doel is en of het nodig is.

In het programma van de openingsweek van Station88 verzorgde ExpertPlus een workshop over het  zeer actuele onderwerp AVG. Station88 is een inspirerende plek in het hart van de bruisende Spoorzone in Tilburg. Partners, bedrijven, instellingen en starters delen hier kennis en ervaring uit.

Klaar voor 25 mei
Ofschoon de privacywet 25 mei al van kracht is, hadden de deelnemers nog vragen als:
“Tot nu toe ontving ik alleen algemene info, niet specifiek. Wat moet ik doen?”, “Het voelt heel groot, ik wil het vertrouwen hebben dat het goed komt.”, “Wat kun je voor je klant doen?”.
In de praktische workshop is de nieuwe privacy wet besproken aan de hand van stellingen. Deze aanpak leidde tot een heel persoonlijk gesprek waarbij iedereen kon bijdragen met vragen, kennis, ervaringen. De deelnemers beoordelen de workshop als: “concreet, gericht op de problematiek, down-to-earth, verhelderend en prikkelend “.

Kwetsbare groepen
De achtergrond van de deelnemers was gevarieerd:  leerwerk loket, advocaten en maatschappelijk werkers.  De laatsten zijn een groep die valt onder ‘kwetsbare groepen’ die extra aandacht krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Die controleert en handhaaft de AVG bij bedrijven en organisaties.

Vier stappen
In de workshop bleek de toegevoegde waarde van de AVG-coaches van ExpertPlus. De AVG aanpak van ExpertPlus kent vier aandachtspunten: kennis delen, onderzoeken, adviseren en IT oplossingen bieden. Het  onderscheidend vermogen zit in stap twee en drie. De meeste AVG deskundigen geven vooral informatie. ExpertPlus gaat een stap verder en helpt de ondernemer om de wet in de praktijk toe te passen.