Over Ons

Visie van ExpertPlus

ExpertPlus is overtuigd dat volwaardig gebruik van de werkkracht, de wijsheid en de ervaring van ouderen tot beter functionerende organisaties leidt.
Wij willen verspilling van talent van oudere werknemers terugdringen en een bijdrage leveren aan een meer duurzame samenleving.

Missie van ExpertPlus

We voorkomen verspilling van talent door organisaties en individuen te ondersteunen bij:

  • invullen van vacatures voor krapteberoepen door senior professionals;
  • realiseren van een volwaardige externe adviesrol door senior professionals in organisaties.

 

Waarom een adviseur van ExpertPlus?

De leden van ExpertPlus hebben zeer uiteenlopende achtergronden wat betreft arbeidsverleden en genoten opleidingen. Één ding hebben ze met elkaar gemeen: allen bezitten een schat aan ervaring en praktijkkennis. Deze veelzijdige expertise en competenties zijn bij ExpertPlus de basis voor een professionele uitvoering van adviesopdrachten. Hierdoor is advies op maat en een integrale aanpak mogelijk.

Resultaten ExpertPlus