De AVG-coaches van ExpertPlus hebben een handig document opgesteld over de bewaartermijnen van documenten. Uw bedrijf weet dat 25 mei de AVG in werking is getreden. Uw bedrijf weet ook dat de AVG de bescherming van persoonsgegevens regelt. De AVG zegt echter weinig over de duur van bewaren van documenten in uw bedrijf. Denk aan document als verslagen van functioneringsgesprekken of salarisstroken.

De AVG blijft daar heel globaal in en stelt dat u documenten niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

En uw bedrijf moet de volgende vragen in beeld brengen en beschrijven.

  • Waarvoor is het document nodig?
  • Hoe gebruikt u het document?
  • Hoelang bewaren?
  • Is er een protocol om documenten op te schonen?
  • Hoe is het privacybeleid?

De bewaartermijn van documenten is in veel andere wetten geregeld. Vooral in de wetten die te maken hebben met HR en algemene administratie. In het overzicht van ExpertPlus vindt u de minimale en maximale termijn dat documenten bewaard mogen worden.

Meer nieuws en informatie over AVG vindt u in nieuws van ExpertPlus

Hebt u nog vragen over AVG of hebt u advies nodig bij voldoen aan de eisen van de AVG? Mail uw gegevens naar advies@expertplus.nl en een AVG-coach neemt contact met u op.