Duurzaam Ondernemen | MVO en Arbo & Milieu

Hoe is het gesteld met de beheersing van veiligheid, milieu en arbeid in uw bedrijf?

Duurzaam ondernemen | MVO

 Is er over 5 jaar nog vraag naar uw product? Welke invloed hebben klimaat en andere maatschappelijke ontwikkelingen op uw organisatie?

Met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt u rekening met de gevolgen van uw acties op mens, milieu en samenleving. 
• U heeft extra aandacht voor goede arbeidsomstandigheden.
• U onderneemt duurzaam, u bespaart energie gaat slim om met grondstoffen.
• U doet eerlijk zaken. U misbruikt uw macht niet door bijvoorbeeld corruptie.
• U geeft eerlijke en duidelijke informatie aan klanten.
• U bent betrokken bij de gemeenschap waarin u actief bent.

 

Advies en uitvoering

  • Voldoen aan milieu- en veiligheidseisen zoals verplichte RI&E en Bedrijfsnoodplan
  • In kaart brengen van uw kritische bedrijfsprocessen en risico’s van kwaliteit, veiligheid en milieu
  • Opstellen plan van aanpak voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Opstellen en “levend” houden RI&E, Bedrijfsnoodplan
  • Uitvoeren  verbeterplannen MVO, Arbo en milieu.

 Meer informatie?