Uw bedrijfsorganisatie versterken?

Als ondernemer bent u vooral bezig met uw droom, uw klanten en het leveren van uw producten en/of diensten. Het verbeteren van uw bedrijfsprocessen schiet er dan vaak bij in, terwijl die processen vaak bepalend zijn voor uw kosten en daarmee voor uw bedrijfsresultaat.

 ExpertPlus helpt u op een laagdrempelige manier om uw bedrijfsorganisatie weer up-to-date te krijgen. Daardoor bent u beter in staat uw klanten tevreden te houden en een gezond bedrijfsresultaat te realiseren.

Aanpak

In een vrijblijvend gesprek met u gaan we na wat uw wensen zijn en hoe ExpertPlus u kan helpen die wensen te realiseren. Indien u dat wenst, maken we aansluitend een voorstel voor onze ondersteuning. Dit voorstel komen we graag toelichten in een vervolgafspraak. Als u ons vervolgens de opdracht verstrekt/gunt, gaan we meteen voor u aan de slag.

Advies en uitvoering

ExpertPlus heeft een aantal diensten voor u ontwikkeld die op zich zelf of in combinatie ingezet kunnen worden om het door u gewenste resultaat te behalen:

  • Basis Scan: in welk deel van uw bedrijfsorganisatie is de grootste vooruitgang te behalen
  • AVG en privacybescherming
  • Subsidieonderzoek en aanvraag

Hoe staat uw organisatie ervoor?

  • Vul 20 vragen in.
  • Test in 5 minuten.
  • Ontvang direct het resultaat.