Bent u op de hoogte van de internationale week van het werkgeluk? Dit jaar van 24 tot en met 28 september met verschillende activiteiten in het hele land.
De organisator van de week van het werkgeluk roept op: “Laten we met elkaar op het werk ruimte creëren voor plezier, waardering, positieve feedback, gave uitdagingen, vertrouwen, betekenisvolle resultaten en eigen verantwoordelijkheid. Laten we, als werknemers, werkgevers, ondernemers, organisaties en vooral als mensen, samenwerken om werkgeluk de normaalste zaak van de wereld te maken.”
Dit is een mooie oproep maar hoe kunnen bedrijven dit invullen?

Bedrijfsbezoeken en Unconference

Deze week zijn bedrijfsbezoeken op zoek naar geluk mogelijk. Bijvoorbeeld bij Hutten Catering, ’s lands meest inspirerende cateraar of de Driessen Groep (HR) en het Parktheater in Eindhoven.
Bovendien zijn er veel netwerklunches, loopbaanevents en minicongressen over loopbaan en vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
Aan het begin van de week is de start met een ‘Unconference’ in Amsterdam. De bezoekers kunnen vrij praten vrij en gedachten uitwisselen over het bevorderen van geluk op de werkvloer.

 

Seminar toekomstgericht ondernemen
Serieus werken aan werkgeluk heeft te maken met alle aspecten van bedrijfsvoering. Met als doel een bedrijf toekomstgericht te laten werken. Denk hierbij aan relaties met duurzaam ondernemen, HR-beleid, communicatie en organisatieadvies. Een sportief seminar van ExpertPlus over toekomstgericht ondernemen met de Tilburg Trappers op 30 november. Reserveer alvast de datum.

 

 

 

Werkgeluk in bedrijf

Veel mensen zijn niet gelukkig op hun werk en 27% heeft één of meerdere slechte werkdagen per week. Ondanks de toegenomen aandacht voor (werk)geluk is er in Nederland nog een groot verschil is tussen hoe gelukkig we ons voelen op het werk en in de rest van ons leven. Ons werk scoort beduidend lager. Dat is jammer, want we brengen veel tijd door op ons werk. Bovendien, als we daar gelukkig zijn, heeft dat ook veel effect op de rest van ons leven.
Ook voor organisaties is werkgeluk relevant. Gelukkige medewerkers zijn gezonder, meer betrokken, werken beter samen en zijn productiever. Werken aan werkgeluk creëert kansen voor bedrijven.

Voordelen van werken aan werkgeluk

Voor de week van het werkgeluk is een manifest opgesteld. “Werkgeluk, de normaalste zaak van de wereld”
Dit manifest stelt dat werkgeluk loont. In de eerste plaats voor jezelf. Want als je gelukkig bent, ben je gezonder, vitaler, vrolijker, socialer en succesvoller. Maar ook voor organisaties. Gelukkige medewerkers zijn meer betrokken, productiever, coöperatiever, creatiever en innovatiever. Ze zijn minder vaak ziek en hebben minder kans op een burn out.
Werkgeluk gaat over betekenisvol werk, goede relaties, ontwikkeling en plezier maken. En over het stoppen van overbodige regels, macht, ingewikkelde processen en procedures, ziekteverzuim, ongemotiveerde collega’s en slechte managers. Zonde om daar onze energie aan te verspillen.

Meer informatie over activiteiten in dit kader? weekvanhetwerkgeluk.nl/