Presentatie onderzoek generatiemanagement

     1 juni 2018, 15.00 uur, Station88    Het studenten Innovatie Centrum (SIC) van Fontys Hogescholen en de HR specialisten van ExpertPlus onderzoeken samen hoe leiding geven aan medewerkers van een andere generatie in de praktijk uitpakt. Op 1 juni 2018 vanaf...
Ondernemen in een coöperatie

Ondernemen in een coöperatie

De coöperatie ExpertPlus biedt een uitdagend platform en netwerk om samen te ondernemen. De leden zorgen dat bedrijven en organisaties het verschil maken. Het mkb kan ons vragen stellen en onze kennis inzetten om zelf te versterken en te groeien. Waarom is ExpertPlus...
Werkgevers zijn positief over ouderen

Werkgevers zijn positief over ouderen

Werkgevers zijn positief over oudere werknemers, maar vinden ze wel te duur. Toch vindt 77% van de werkgevers dat hun oudere werknemers het net zo goed doen als het jongere personeel. Zo blijkt uit een werkgeversenquête van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Oudere...
Werkgevers en vakbonden met lege handen

Werkgevers en vakbonden met lege handen

Geen Sociaal Akkoord. Door breekpunten als flexwerk, ontslagrecht en doorbetaling van loon bij ziekte. Hoe speelt u als ondernemer in op deze punten? Hoe gaat u om met de veranderende arbeidsmarkt? Wat biedt u uw medewerkers? Speelt uw personeelsbeleid voldoende in op...
Nieuwe Arbowet heeft gevolgen

Nieuwe Arbowet heeft gevolgen

Per 1 juli hebben werknemers meer rechten en ondernemers meer plichten. Bijvoorbeeld: uw werknemers mogen een bedrijfsarts raadplegen en een second opinion aanvragen bij een onafhankelijke andere bedrijfsarts. Zorg als ondernemer voor een slagvaardige aanpak van het...