Werkgevers zijn positief over oudere werknemers, maar vinden ze wel te duur. Toch vindt 77% van de werkgevers dat hun oudere werknemers het net zo goed doen als het jongere personeel. Zo blijkt uit een werkgeversenquête van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Oudere werknemers zijn voor werkgevers wel duurder. Daarom worden ontlastende ouderenmaatregelen steeds meer afgebouwd. En bovendien maken ouderen ook minder kans bij sollicitaties.

Frisse blik met ervaring

 ExpertPlus ondersteunt haar klanten met maatwerk in gericht leeftijdsbewust personeelsbeleid.

• Aandacht voor ouderen, voor hun functioneren en inzetbaarheid, voor scholing.
• Heroverweeg het nut en de noodzaak van speciale voorzieningen voor ouderen.
• Benut vooral de sterke kwaliteiten, hun kennis en ervaring.
• Gebruik dat ze loyaal zijn en goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de onderneming.
• Haal er voordeel uit dat ze zorgen voor stabiliteit en dat ze vaak het hoofd koel houden in stressvolle situaties.

Bovendien zijn ze goed in de sociale omgang, vaak tactischer en meer inlevend dan jongeren. De kunst is de vernieuwende en frisse blik van de jongere medewerker te combineren met de kennis en ervaring van de oudere medewerker. Waak er wel voor dat het [teveel] ontzien van ouderen ertoe leidt dat de werkdruk voor jongeren onevenredig toeneemt. En dat daarmee het verloop onder jongeren juist toeneemt.
Onze experts combineren ook een frisse blik met veel ervaring. Raadpleeg hen als u meer wil weten over de voordelen van gericht personeelsbeleid.