Geen Sociaal Akkoord. Door breekpunten als flexwerk, ontslagrecht en doorbetaling van loon bij ziekte. Hoe speelt u als ondernemer in op deze punten? Hoe gaat u om met de veranderende arbeidsmarkt? Wat biedt u uw medewerkers? Speelt uw personeelsbeleid voldoende in op de aantrekkende economie?

Personeelsscan

Een nuttig instrument is een personeelsscan. Hiermee brengt u in beeld welke medewerkers bij uw bedrijf de kar trekken en welke werknemers er achter hangen.
Aan welke categorie geeft u dan de meeste aandacht?