ExpertPlus begeleidt een interessante  LEANsessie voor de landelijke jongerenorganisatie Jong Nederland. Het bestuur vroeg om deze sessie om de klantwaarde vast te stellen. Door het wegvallen van een landelijke subsidie heeft het landelijk bureau van Jong Nederland te maken met  een klein team en een  krap budget.  

In de voorbereiding van deze sessie kozen Jong Nederland en ExpertPlus bewust voor een LEAN-aanpak  in vier stappen. Hoe legt Jong Nederland meer focus op de zaken die voor de afdelingen het belangrijkst zijn?

“We hebben veel meer rode aanbodbriefjes dan gele vraagbriefjes.
 Hoe stemmen we ons aanbod beter af op de vraag?”

In de eerste stap is bepaald “wie de klant is?” Dit leidt tot de keuze dat de 56 afdelingen met hun leiding en bestuur de klanten zijn. De volgende stap is om te bepalen wat deze klanten ‘echt’ willen. Deze behoeften zijn vervolgens gegroepeerd.  De zelfde stap is gevolgd voor het bepalen wat het aanbod van het  landelijk bureau. Een boeiende conclusie is dat het aanbod groter en gevarieerder  is dan de afdelingen nodig hebben.
Tot slot zijn deze categorieën van vraag en aanbod  ingedeeld. ExpertPlus hanteert het  model van Kano:  Wat is er minstens nodig volgens onze klant? Wat vergroot hun tevredenheid? Wat zijn de extra’s om de klant te verrassen?

Hierna volgt de belangrijke vijfde stap: “aan de slag”. Continue verbeteren is uitgangspunt van de LEAN methode. Met de A3 LEAN methode  komt een actieplan tot stand. Hierin werkt Jong Nederland verbeterstappen uit.

Deze match tussen Jong Nederland en ExpertPlus is ontstaan tijdens Beursvloer Tilburg. Dit leidde tot de afspraak voor een sessie voor het landelijk bureau van Jong Nederland.
Beursvloer Tilburg is een jaarlijks evenement waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar vinden.
Jong Nederland kent, buiten Limburg, 56 afdelingen verdeeld over acht districten. Het landelijk bureau ondersteunt deze afdelingen en districten met een breed scala van diensten en producten.