Duurzame keuzes voor klanten bieden. Dat opent kansen voor bedrijven.

Klanten verwachten juist van bedrijven dat ze duurzaam ondernemen. Bovendien wil de klant hulp en inspiratie om zelf duurzamer te leven.

Uit onderzoek van GfK en b-open blijkt dat het aandeel consumenten, dat het belangrijk vindt dat bedrijven duurzaam ondernemen afgelopen jaar gestegen is van 64% naar 71%. De helft let hierop bij zijn aankopen. In 2013 was dit slechts 30%. Bedrijven zijn op tal van fronten serieus bezig met duurzaamheid. Vaak gebeurt dat nog onder de radar, omdat ze denken dat de consument er geen interesse in heeft. Ze onderschatten daarmee de consument.

Voldoende voor bedrijven?

Een ruime meerderheid wil dat bedrijven hen helpen bij het maken van bewuste keuzes. Slechts een vijfde van de consumenten vindt dat bedrijven dat goed doen.
De aandacht voor duurzaamheid bij aankopen is gestegen De mate waarin bedrijven bezig zijn met verantwoord ondernemen is in de ogen van de consument echter gelijk gebleven.

Dit speelt vooral in die sectoren waarin het belang van duurzaamheid bij de aankoop hoog ligt zoals bij energie, voeding en auto’s. Maar consumenten vinden ook dat bedrijven daarin niet voldoende doen. Over alle sectoren gemeten vindt gemiddeld slechts een vijfde dat bedrijven mensen ook goed helpen om duurzame en bewuste keuzes te maken. Hier ligt een uitdaging voor bedrijven.