Is de overheid een concurrent van u?

Overheden die economische activiteiten uitvoeren die ook door bedrijven kunnen worden aangeboden, krijgen in de toekomst te maken met strengere regels.
Voorbeelden van ondernemende overheidsactiviteiten zijn: exploitatie van sportaccommodaties, verkoop en verhuur van vastgoed of het ophalen van bedrijfsafval. Allemaal activiteiten die niet verricht worden in het kader van een publieke taak.

Bij evaluatie van de huidige wet kwam naar voren dat overheden de zogenaamde algemeen belang-uitzondering vaak beperkt motiveren en dat ondernemers maar beperkt bij de besluitvorming zijn betrokken.
In een wetvoorstel worden strenge eisen gesteld aan ondernemende activiteiten van overheden. Zo moeten ze hun marktactiviteiten beter motiveren, inspraak voor ondernemers organiseren en besluiten elke vijf jaar evalueren.

Ondernemers die diensten of producten aanbieden die mogelijk ook door overheden worden geleverd kunnen hierop inspelen. Er kan namelijk sprake zijn van een overtreding van het mededingingsrecht.
Deze voorstellen zullen binnenkort omgezet worden in wetgeving. Tot en met 27 oktober 2017 kan er worden meegepraat over dit wetsvoorstel (www.internetconsultatie.nl/wijzigingmarktenoverheid)