Vanaf 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet een feit. De overgangsperiode van een jaar is dan voorbij, en de nieuwe regels gaan in.
De nieuwe Arbowet is ingevoerd om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij arbobeleid.
Nu moeten alle werkgevers aan de nieuwe eisen van de Arbowet voldoen. Dit geldt voor alle werkgevers, groot of klein. Als uw bedrijf hier niet aan voldoet, kan de Arbeidsinspectie boetes geven.

De nieuwe Arbowet regelt een aantal preventieve zaken. Zo moet elke werkgever een arbo-arts hebben en moeten ze met deze arts een basiscontract afsluiten. Medewerkers mogen altijd voor advies naar de arbo-arts gaan, ook als ze gezond zijn. En de arbo-arts mag ook altijd de werkomstandigheden ter plekke komen bekijken. Er zijn nog meer veranderingen die in onderstaand filmpje op een rijtje worden gezet (bron: ministerie van SZW).

Kortom, de nieuwe Arbowet betekent een belangrijke verandering voor elke werkgever. Zorg dat u goed geïnformeerd bent en aan alle eisen voldoet.