een stappenplan voor risico-inventarisatie


Een ondernemer loopt risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, is er niets aan de hand. Maar kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel?
En als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar.

Een handig instrument is dan de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee onderdelen: een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids-)risico’s in uw bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. Hiermee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen en dus ook het financiële risico.

RI&E is niet lastig, wel verplicht

Lastig? Dat valt mee. U moet er gewoon even voor gaan zitten. Belangrijk is een RI&E wél. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel. En vanaf 1 juli is de vernieuwde Arbowet in werking voor iedere organisatie. Belangrijke vernieuwing is meer aandacht voor preventie.

RI&E is basis van uw arbobeleid

Als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijgt u in zicht waar u aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt u welke stap de volgende is.

Wat u moet weten over het opstellen van een RI&E

Het opstellen van een RI&E kunt u met uw bedrijf gemakkelijk zelf doen. Op deze website vindt u alle informatie die u kan helpen om een RI&E te maken. Gebruik dit als leidraad om de stappen uit te voeren zodat in uw bedrijf alles in orde is. Niet alleen omdat het verplicht is. U wilt vooral als werkgever niet wilt dat uw personeel iets overkomt.

Bron: www.rie.nl, 18 juli 2018