Ben je babyboomer of lid van generatie X (1955 – 1970) of hoor je bij generatie Y (1985-2000)? En hoe gaan bedrijven om met generatieverschillen? Gaan ze er sowieso wel mee om?

Generatiemanagement kwam aan de orde tijdens het minisymposium van ExpertPlus en Fontys / SIC op vrijdag 1 juni. De bijeenkomst vond plaats in de uiterst karakteristieke omgeving van Station88 in de Tilburgse Spoorzone. Studenten van Fontys / SIC brachten hier interactief verslag uit van hun HR-stageonderzoek. Zij spraken voor hun onderzoek met een aantal bedrijven en organisaties om te onderzoeken of er inderdaad sprake was van verschillen in generaties in bedrijven.

Verbazend

Met het aandachtige publiek bespraken de afstudeerders een vijftal cases. Zijn er leeftijdsverschillen bij overwerk, veranderingen in uitvoering of in pensioenen, wisselen van dagen en werktijd, en inwerken en minder functioneren? Tot verbazing van de gasten zijn die verschillen in leeftijd er wel, maar het zijn niet altijd de jongere werknemers die flexibeler zijn.

Probleem leiding

Al merkte een bezoeker op dat in alle cases de leidinggevende zelf het probleem veroorzaakte. Wat is de rol van het management en speelt levensfase mee? “Moet je mensen wel behandelen als lid van generatie X of Y.”, “Zet je dan geen stempel?”

Ieder mens wordt gevormd door zijn omgeving in de leeftijd tussen 14 en 20 jaar. Dan is het logisch dat er verschillen in generaties zijn. Die verschillen liggen echter niet vast. Zoals een bezoeker opmerkte: “Ik ken 40’ers die ouder zijn dan 55’ers in hun functioneren”. En een gemeenteraadslid was blij dat: “jongeren van generatie Y politiek en samenleving weer belangrijk vinden.” Tot slot was iedereen het eens dat leeftijd minder belangrijk is dan de levensfase waarin iemand verkeert.

Whitepaper en vervolg

Hoe krijgt dit onderzoek een vervolg voor ExpertPlus en Fontys / Sic? De onderzoekers studeren binnenkort af. Wij wensen hun succes. ExpertPlus brengt binnenkort een whitepaper uit over omgaan met generatieverschillen in de praktijk van organisaties. U kunt aanmelden voor de nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven.
Op HR-gebied helpt ExpertPlus bedrijven bij praktische personeelsonderwerpen zoals het realiseren van diversiteitsbeleid of strategische personeelsplanning. Ook het verbeteren van een flexibel beoordelingssysteem hoort tot de mogelijkheden.